L’ESO, de 1r a 4rt

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa obligatòria per a tots els alumnes en edat escolar.

S’estén al llarg de quatre cursos, després de l’etapa d’Educació Primària. El quart curs té un caràcter orientador per als estudis posteriors, tant pel batxillerat com pels cicles formatius.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació basada en:

 • L’assoliment d’un desenvolupament personal sòlid.
 • L’adquisició dels coneixements i valors necessaris per tal de desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi, amb autonomia i esperit crític, sensibilitat artística, creativitat i afectivitat.
 • La formació de persones amb les competències bàsiques assolides al final de l’etapa.

Per això a l’ESO:

 • Tutoritzem de manera individual, acompanyem i orientem l’alumne.
 • Atenem a la diversitat donant resposta als interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cadascú.
 • Creem grups de desdoblament en les matèries instrumentals.
 • Fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.
 • Ens impliquem en el servei comunitari en el nostre barri (campanyes com Cap nen sense joguina, col·laborar a la llar d’avis…).
 • Fem el projecte de Pla Lector.
 • Utilitzem les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en totes les matèries (netbooks per a cada alumne, PDI, llibres digitals, plataforma Clickedu).
 • Oferim la matèria de francès com a segona llengua estrangera.
 • Les matèries complementàries s’imparteixen en anglès.
 • S’imparteix el programa Be an entrepeneur (Fundació Escola Emprenedors).
 • Participem en el projecte Pen-Pal amb una escola de Boston (EUA).
 • Organitzem una estada d’immersió lingüística en escola i família al Regne Unit.
 • Realitzem Certificats oficials de llengües estrangeres: B1-B2 anglès / DELF francès.
 • Participem en la First Lego League.
 • Formem part del Programa Joves i Ciència (Fundació Catalunya La Pedrera)
 • Realitzem convivències en tots els cursos i un viatge de fi d’estudis a París i Disneyland.

Blocs de l’ESO