Projectes Pla Director

Per tal com és el nostre projecte educatiu l’actual Pla Director fa èmfasi en els projectes següents:

Innovació pedagògica

Per a la millora educativa a l’escola i per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat que viuen un procés de canvi constant. Per a realitzar aquesta innovació i millora que afavoreix l’aprenentatge integral del nostres alumnes també s’han de desenvolupar noves habilitats i aptituds del professorat.

Expressió

Per a dotar als nostres alumnes recursos personals per a gestionar situacions quotidianes que generen malestar. A partir de l’expressió artística, corporal i teatral es promou el descobriment d’un mateix. També s’incorporen activitats vivencials i experiencials que propicien la creativitat, la desinhibició i la consciència corporal, a la vegada que fomentem la reflexió, posada en comú, escolta, resolució de conflictes, empatia i gestió d’emocions.

Llengües estrangeres

Per a potenciar l’increment del domini de diferents llengües en els nostres alumnes. Aquest conjunt d’accions permeten la dinamització lingüística i comunicativa en els diferents àmbits acadèmics i d’interculturalitat.

Pla lector

Per a fomentar l’hàbit lector dels nostres alumnes per tal que esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

Emprenedoria

Per a promoure en els nostres alumnes el desenvolupament de les competències, valors i actituds (autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions, treball en equip…) que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.

Aprenem junts

Per a arrelar un projecte d’escola que fomenti la comunicació dels aprenentatges. Es generen espais diferents on es permet comunicar i compartir el saber entre els alumnes i mestres de diferents cicles i etapes. A la vegada es reforça els vincles emocionals entre tots els que formem l’escola.

Obrim l’escola

Per a facilitar la relació família-escola fent partícips a les famílies del dia a dia de l’escola, augmentant la confiança i coneixença mútua.