Llistats inscripció curs 2021-2022

A continuació podeu consultar, en data a 7 de juny de 2021, els llistats amb les places preinscrites, assignades i llistes d’espera de l’etapa d’educació infantil de segon cicle i educació primària i l’etapa d’educació secundària obligatòria:

EI i EP

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

ESO

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME (1)

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES (1)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (1)