Search
Close this search box.
933 03 11 03

Actualitat

Acompanyament (trobades individuals amb les famílies)

L’acompanyament a les trobades individuals amb les famílies de l’escola és una de les parts més importants de l’educació integral i de la relació família-escola.

En aquestes trobades es posa en marxa tot un treball emocional per part dels mestres en el que l’empatia i la comunicació efectiva hi són presents.

La relació doncs entre la família atesa i l’escola ha ser de confiança per tal de crear un entorn que afavoreixi el creixement tan dels infants com de les seves famílies.

Per tal que aquest acompanyament sigui el més positiu possible juguen un paper molt important una sèrie de condicions que ajudaran a que les trobades siguin còmodes i obertes, com ara establir un ambient acollidor, un ambient que sigui relaxat, amigable per tal de compartir les experiències o preocupacions que puguin sorgir sempre en un entorn col·laboratiu, en el que tots ens sentim valorats i respectats.

Aquestes trobades essencials en els cursos escolars serveixen en definitiva per fer un seguiment del progrés dels infants i acordar una sèrie d’accions o suports addicionals sempre que sigui necessari, i per tant, concretar també el número de trobades d’acompanyament en el cas que es requereixi per fer un bon tancament de curs .

aaaa

Categories

Segueix-nos a: