Search
Close this search box.
933 03 11 03

Extraescolars

icon-extraescolars

Extraescolars

L'AFA i l'escola organitzem i gestionem conjuntament les extraescolars tot garantint i estenent el nostre projecte educatiu en el lleure.

Actualment ofertem 22 extraescolars diferenciades pels diferents cursos a les etapes d'Infantil, Primària i Secundària.

Infantil

EI3

 • Música i moviment
 • Anglès
 • Joc i moviment 
 • Joc lliure

Joc i Moviment

L’activitat Joc i Moviment integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat del ser i d’expressar-se en un context psicosocial. En aquesta activitat els infants correran, saltaran, jugaran i aprendran a conèixer el que poden fer amb el seu cos i amb l’espai que els envolta.

Com a primera activitat extraescolar esportiva que podran realitzar els nostres fills, hem estructurat l’activitat en tres fases: Fase Inicial de trobada i berenar; Fase Principal de desenvolupament de psicomotricitat, autonomia, autoconeixement, relació entre iguals i pertinença a grup; i Fase Final de relaxació i tornada a la calma.

 Anglès

L’activitat d’anglès que realitza a Kids&Us parteix d’una metodologia diferencial i creativa d’aprenentatge a partir de jocs, cançons i altres pràctiques estimulants per l’alumne en funció de la seva edat. Està dirigida a tots els alumnes de l´escola (de I-3 a 4t d´ESO).

L’objectiu és facilitar una immersió lingüística i l’aprenentatge global de la llengua. El treball en grups reduïts facilitarà la comprensió i l’expressió oral, pilars bàsics d’aquesta proposta formativa.

Hi ha diferents grups en funció del nivell, de la durada de les classes o el nombre de dies d´activitat:

SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL: 1 hora de classe i 1 dia a la setmana.

BEN&BRENDA: 1´5 hores i 1 dia a la setmana.

ANIMAL PLANET: 1 hora de classe i 2 dies a la setmana.

FAIRY TALES: 1´5 hores de classe i 2 dia a la setmana.

A partir del nivell Pam&Paul els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Trinity College, i en un futur se'ls prepara per als exàmens PET i First de Cambridge.

 Música

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida de les persones. L’educació artística musical afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, respondre, sentir, distingir, pensar i crear. Una educació musical de qualitat genera una transferència de coneixement a altres situacions en diferents contextos i, paral·lelament, desenvolupa un pensament crític, obert i flexible.

La música aporta diàleg amb el món exterior i amb la intimitat del nostre ésser. L’educació musical és un gran actiu pel desenvolupament cognitiu i emocional de l’alumnat.

 

Estratègia pedagògica

Paradigma constructivista:

Priorització del context de l’alumne

Figura del professor entesa com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

Connexió d’aprenentatges amb la realitat i gustos de l’alumne

Sistema educatiu mixt (música moderna/clàssica/músiques del món)

Priorització, en les primeres etapes de l’aprenentatge musical, de la percepció auditiva, el moviment corporal i la pràctica instrumental

Aprenentatge significatiu

Comunitat educativa eficient

Activitats proposades:

MÚSICA I MOVIMENT de I3 a I5 d’Infantil

MÚSICA I INSTRUMENTS – de 1r a 2n de Primària

INSTRUMENT – de 3r de Primària a 4t d’ESO

COMBO – de 3r de Primària a 4t d’ESO

 Joc Lliure

Arrel de la demanda d'algunes famílies de I3 dels últims cursos, hem cregut oportú obrir l'activitat de "JOC LLIURE" en el qual el nen/a de I3 podrà tenir la llibertat de jugar i experimentar amb els diferents jocs d'aula i de pati, juntament amb els companys. La creació d'aquesta activitat ens permet d’equiparar la oferta de I3 a la oferta dels cursos I4 i I5 i facilitar la reconciliació familiar a les famílies.

EI4

 • Música i moviment
 • Robòtica
 • Anglès
 • Joc i moviment 

 Joc i Moviment

L’activitat Joc i Moviment integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat del ser i d’expressar-se en un context psicosocial. En aquesta activitat els infants correran, saltaran, jugaran i aprendran a conèixer el que poden fer amb el seu cos i amb l’espai que els envolta.

Com a primera activitat extraescolar esportiva que podran realitzar els nostres fills, hem estructurat l’activitat en tres fases: Fase Inicial de trobada i berenar; Fase Principal de desenvolupament de psicomotricitat, autonomia, autoconeixement, relació entre iguals i pertinença a grup; i Fase Final de relaxació i tornada a la calma.

 Robòtica

Va dirigida als alumnes de I-4 d´Infantil fins a 6è de Primària amb la supervisió pedagògica i gestió tècnica de Ignite Serious Play.

Es tracta d’una activitat on l’aprenentatge està plenament basat en la realització de projectes de mecanització i programació, treballant així la competència digital. Es crearan grups segons edats. Orientativament, farem grups independents per I-4, I-5 d’infantil, 1r i 2n de Primària, un grup de 3r i 4t de primera i un de 5è i 6è. No obstant, segons el nombre d’inscrits, ajustarem més les edats dels alumnes de cada grup. (Valorarem arribats al punt de donar continuïtat a l’ESO)

Els alumnes desenvoluparan projectes motivadors ‘maker’, on es combinaran elements tecnològics com autòmats, sensors, actuadors, etc., amb materials reciclables/consumibles, per tal de presentar plantejaments innovadors des de la vessant social i de la ciutadania. Alhora, treballant en equip, desenvoluparan el raonament espacial i la seva creativitat estratègica. Els projectes que es duran a terme seran des de la vessant tecnològica, cultural i de l’estètica-art.

Es ‘gamificarà’ el procés d’aprenentatge, introduït d’una manera molt engrescadora les habilitats de mecanitzar amb màquines simples i pensament computacional (programació visual), amb eines LEGO Education entre d’altres. Amb els alumnes més grans es treballarà amb sistemes complexos de mecanitzat amb robots Makeblock / Micro:Bit / Makey Makey, així com eines de programació com Scratch.

 Anglès

L’activitat d’anglès que realitza a Kids&Us parteix d’una metodologia diferencial i creativa d’aprenentatge a partir de jocs, cançons i altres pràctiques estimulants per l’alumne en funció de la seva edat. Està dirigida a tots els alumnes de l'escola (de I-3 a 4t d´ESO).

L’objectiu és facilitar una immersió lingüística i l’aprenentatge global de la llengua. El treball en grups reduïts facilitarà la comprensió i l’expressió oral, pilars bàsics d’aquesta proposta formativa.

Hi ha diferents grups en funció del nivell, de la durada de les classes o el nombre de dies d´activitat:

SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL: 1 hora de classe i 1 dia a la setmana.

BEN&BRENDA: 1´5 hores i 1 dia a la setmana.

ANIMAL PLANET: 1 hora de classe i 2 dies a la setmana.

FAIRY TALES: 1´5 hores de classe i 2 dia a la setmana.

A partir del nivell Pam&Paul els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Trinity College, i en un futur se'ls prepara per als exàmens PET i First de Cambridge.

 Música

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida de les persones. L’educació artística musical afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, respondre, sentir, distingir, pensar i crear. Una educació musical de qualitat genera una transferència de coneixement a altres situacions en diferents contextos i, paral·lelament, desenvolupa un pensament crític, obert i flexible.

La música aporta diàleg amb el món exterior i amb la intimitat del nostre ésser. L’educació musical és un gran actiu pel desenvolupament cognitiu i emocional de l’alumnat.

 

Estratègia pedagògica

Paradigma constructivista:

Priorització del context de l’alumne

Figura del professor entesa com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

Connexió d’aprenentatges amb la realitat i gustos de l’alumne

Sistema educatiu mixt (música moderna/clàssica/músiques del món)

Priorització, en les primeres etapes de l’aprenentatge musical, de la percepció auditiva, el moviment corporal i la pràctica instrumental

Aprenentatge significatiu

Comunitat educativa eficient

Activitats proposades:

MÚSICA I MOVIMENT de I3 a I5 d’Infantil

MÚSICA I INSTRUMENTS – de 1r a 2n de Primària

INSTRUMENT – de 3r de Primària a 4t d’ESO

COMBO – de 3r de Primària a 4t d’ESO

 

EI5

 • Música i moviment
 • Robòtica
 • Anglès
 • Iniciació a la dansa
 • Iniciació al teatre
 • iniciació esportiva

Iniciació Esportiva

Activitat dirigida als alumnes de I5 per a que s’iniciïn en la pràctica d´esports, especialment col·lectius, i que ha d´afavorir el seu desenvolupament motriu i el treball en equip.

Descobriran durant el curs alguns esports d’equip com el handbol, bàsquet i futbol sala. La metodologia utilitzada durant les sessions es basa en el descobriment guiat mitjançant el joc.

 

 

Dansa

Activitat dirigida als alumnes de I-5 d´Infantil fins a 4rt d´ESO (i més enllà amb el grup per a ex-alumnes).

L´objectiu d´aquesta activitat és que els alumnes amb el pas dels anys es formin en diferents disciplines de ball, partint de l´expressió corporal, seguint pel ballet i per últim el Jazz i el Jazz Líric.

Però no és només que aprenguin a ballar, sinó que també tinguin l´oportunitat d´expressar a través de la dansa i la música els seus sentiments i emocions, que valorin el treball en equip, la companyonia, que desenvolupin hàbits d´educació i disciplina, i alhora estimular el desenvolupament de la creativitat i la imaginació a través de l´art.

 

 

Teatre

Es basa en el joc teatral i en la representació d’obres de teatre. L´objectiu principal de l’activitat és desenvolupar les aptituds expressives dels alumnes, utilitzant moviments físics, objectes, tècniques d'imitació i sobretot la imaginació.

Mitjançant el llenguatge i el cos hauran de prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i el temps en relació a la resta de persones. Mitjançant aquesta activitat accedirem al comportament social que faciliti el creixement individual, la pèrdua de vergonya davant d’altres, l’expressió corporal, l´expressió verbal i la seguretat en un mateix.

Així mateix, i a partir del 2n trimestre es buscarà la construcció de personatges, control escènic i la interpretació de textos amb la mirada posada a la funció teatral que es realitza tradicionalment a final de curs.

 

 

Robòtica

Va dirigida als alumnes de I-4 d´Infantil fins a 6è de Primària amb la supervisió pedagògica i gestió tècnica de Ignite Serious Play.

Es tracta d’una activitat on l’aprenentatge està plenament basat en la realització de projectes de mecanització i programació, treballant així la competència digital. Es crearan grups segons edats. Orientativament, farem grups independents per I-4, I-5 d’infantil, 1r i 2n de Primària, un grup de 3r i 4rt de primera i un de 5è i 6è. No obstant, segons el nombre d’inscrits, ajustarem més les edats dels alumnes de cada grup. (Valorarem arribats al punt de donar continuïtat a l’ESO)

Els alumnes desenvoluparan projectes motivadors ‘maker’, on es combinaran elements tecnològics com autòmats, sensors, actuadors, etc., amb materials reciclables/consumibles, per tal de presentar plantejaments innovadors des de la vessant social i de la ciutadania. Alhora, treballant en equip, desenvoluparan el raonament espacial i la seva creativitat estratègica. Els projectes que es duran a terme seran des de la vessant tecnològica, cultural i de l’estètica-art.

Es ‘gamificarà’ el procés d’aprenentatge, introduït d’una manera molt engrescadora les habilitats de mecanitzar amb màquines simples i pensament computacional (programació visual), amb eines LEGO Education entre d’altres. Amb els alumnes més grans es treballarà amb sistemes complexos de mecanitzat amb robots Makeblock / Micro:Bit / Makey Makey, així com eines de programació com Scratch.

 

 

Anglès

L’activitat d’anglès que realitza a Kids&Us parteix d’una metodologia diferencial i creativa d’aprenentatge a partir de jocs, cançons i altres pràctiques estimulants per l’alumne en funció de la seva edat. Està dirigida a tots els alumnes de l´escola (de I-3 a 4rt d´ESO).

L’objectiu és facilitar una immersió lingüística i l’aprenentatge global de la llengua. El treball en grups reduïts facilitarà la comprensió i l’expressió oral, pilars bàsics d’aquesta proposta formativa.

Hi ha diferents grups en funció del nivell, de la durada de les classes o el nombre de dies d´activitat:

SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL: 1 hora de classe i 1 dia a la setmana.

BEN&BRENDA: 1´5 hores i 1 dia a la setmana.

ANIMAL PLANET: 1 hora de classe i 2 dies a la setmana.

FAIRY TALES: 1´5 hores de classe i 2 dia a la setmana.

A partir del nivell Pam&Paul els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Trinity College, i en un futur se'ls prepara per als exàmens PET i First de Cambridge.

 

 

Música

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida de les persones. L’educació artística musical afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, respondre, sentir, distingir, pensar i crear. Una educació musical de qualitat genera una transferència de coneixement a altres situacions en diferents contextos i, paral·lelament, desenvolupa un pensament crític, obert i flexible.

La música aporta diàleg amb el món exterior i amb la intimitat del nostre ésser. L’educació musical és un gran actiu pel desenvolupament cognitiu i emocional de l’alumnat.

 

Estratègia pedagògica

Paradigma constructivista:

Priorització del context de l’alumne

Figura del professor entesa com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

Connexió d’aprenentatges amb la realitat i gustos de l’alumne

Sistema educatiu mixt (música moderna/clàssica/músiques del món)

Priorització, en les primeres etapes de l’aprenentatge musical, de la percepció auditiva, el moviment corporal i la pràctica instrumental

Aprenentatge significatiu

Comunitat educativa eficient

Activitats proposades:

MÚSICA I MOVIMENT de I3 a I5 d’Infantil

MÚSICA I INSTRUMENTS – de 1r a 2n de Primària 

INSTRUMENT – de 3r de Primària a 4t d’ESO

COMBO – de 3r de Primària a 4t d’ESO

Primària

 • Robòtica de 1r a 6è
 • Anglès de 1r a 6è
 • Dansa de 1r a 6è
 • Iniciació al teatre 1r
 • Teatre de 2n a 6è
 • Escola d’art de 1r a 6è
 • Música instruments combo de 3r a 6è
 • Música i instruments 1r i 2n
 • Màgia de 3r a 6è
 • Escola de futsal de 1r a 6è
 • Karate de 1r a 6è
 • Patinatge artístic 1r a 6è
 • Surf skate 1r a 6è
 • Bàsquet de 1r a 6è
 • Tenis taula de 4t a 6è
 • Escacs 1r a 6è
 • Piscina de 1r a 6è
 • Hora d’estudi de 4t a 6è

Bàsquet:

Els equips s’agruparan per edats. Orientativament la formació de grups acostuma a ser de la següent manera: un grup el formaran alumnes de 1r i 2n de Primària; un segon grup el formaran alumnes de 3r i 4rt de Primària; un tercer grup el formaran alumnes de 5è i 6è de Primària. Segons el nombre d´inscrits ampliarem o reduirem els grups re-assignant les edats dels alumnes de cada grup.

A 1r i 2n es dóna la possibilitat de participar en partits amistosos mensuals o trobades trimestrals segons la voluntat de les famílies. En el cas de 1r i 2n es permet apuntar-se per fer 1 dia l’activitat.

A partir de 3r és obligatori 2 dies d’activitat + competició divendres tarda o dissabte matí.

 

 

Escacs:

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes a partir de 1r de Primària fins a 4rt d’ESO.

Definit alhora com a joc, esport, ciència i art, els escacs no és un joc d'atzar sinó que intervenen de manera decisiva les jugades i sobretot la seqüenciació de les mateixes.

L'ensenyament del raonament lògic aplicat serveix per aprendre a decidir, a preveure les conseqüències abans de fer els actes, a despertar la imaginació, a saber guanyar i a saber perdre. Es pretén aconseguir motivar als alumnes, il·lusionar-los per jugar habitualment i fer alhora que gaudeixin de l´experiència.

Voluntàriament es realitzen campionats al llarg del curs per als infants.

 

 

Futbol Sala:

Activitat oberta a tots els alumnes des de 1r de Primària fins a 4rt d’ESO on posem els mitjans humans i materials necessaris per a que, des de la pràctica del futbol sala, puguin seguir creixent com a persones. Fomentarem valors com el respecte, la convivència, la participació, la responsabilitat i el treball en equip.

 

Els equips s’agruparan per edats. Orientativament, la formació de grups acostuma a ser de la següent manera: un grup el formaran alumnes de 1r i 2n de Primària; un segon grup el formaran alumnes de 3r i 4rt de Primària; un tercer grup el formaran alumnes de 5è i 6è de Primària i un quart grup Infantil (equips de 1r i 2n d’ESO) i 1 de Cadet (3r i 4rt d’ESO)

Segons el nombre d´inscrits ampliarem o reduirem els grups re-assignant les edats dels alumnes de cada grup.

En el cas de 1r i 2n es permet apuntar-se per fer 1 dia l’activitat.

A partir de 3r és obligatori 2 dies d’activitat + competició

A 1r i 2n es dóna la possibilitat de participar en partits amistosos mensuals o trobades trimestrals segons la voluntat de les famílies.

A partir de 3r l’activitat inclou les competicions que organitza el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). Els partits es juguen els divendres per la tarda o dissabtes pel matí.

 

Karate

Aquest projecte iniciat ja fa uns anys pretén crear una escola de Karate al Grèvol que ensenyi als alumnes la pràctica d´aquest esport i alhora fomenti valors tant importants com el respecte, la humilitat, la disciplina, la companyonia i la superació.

La pràctica del Karate millora la coordinació psicomotriu, potencia els reflexes i la rapidesa de reaccions, descarrega energia, afavoreix la concentració, i ajuda a conèixer i superar els límits personals.

Orientativament, els grups es formaran per edats, sent un grup el format per alumnes de 1r, 2n i 3r de primària i un segon grup de 4rt de primària fins a 4rt d’ESO. Volem destacar que l´edat és orientativa i no determinant, sent també important, a més de l´opinió de les famílies, el nivell de coneixement i pràctica en Karate per l´assignació a un o altre grup, i que valorarà el responsable de l´activitat.

 

Patinatge Artístic

El Patinatge Artístic és una bona opció per millorar la coordinació, l’equilibri i la concentració.

Tot i que s’enforteix principalment el quadre inferior, hi ha determinats moviments com són frenar, girar, o canviar de direcció, on s´utilitzen els músculs del quadre superior. Patinar millora la forma física i augmenta la resistència, desenvolupant el sentit de l’equilibri i els reflexes.

És una activitat dirigida a alumnes de 1r a 6è de Primària (dissenyada per 2 dies, però amb possibilitat de realitzar-la només 1 dia) i de 1r a 4rt d´ESO.

Dins de l´activitat es faran grups més petits per tal d’adaptar l´ensenyament al potencial dels alumnes en funció de l´edat, del nivell de coneixement i de la pràctica acumulada.

Actualment es participa a les competicions organitzades pel CEEB així com les trobades escolars que realitzen, sempre de manera voluntària.

Els últims anys s’ha instaurat un entrenament extraordinari en dissabtes. Aproximadament, un dissabte al mes des de Novembre fins a Maig.

 

 

 

Piscina

L´activitat aquàtica, dirigida a alumnes de 1r a 6è de Primària, ajuda tant a l’enriquiment motriu com al de la personalitat de l´alumne gràcies al poder relaxant de l’aigua i a la resistència física que ofereix. Els alumnes aprendran les nocions bàsiques o podran millorar les seves habilitats aquàtiques adquirides anteriorment.

L'activitat es realitza al CEM Maresme amb monitors propis de l’entitat. L’acompanyament des de l’escola fins la piscina es realitza amb monitors contractats per l´AFA. Els nens i nenes són recollits per les famílies al propi CEM Maresme al finalitzar l’activitat.

Nota: La piscina d’infantil (I3, I4 i I5) Es realitza dins l’horari escolar i no forma part del conjunt d’activitats en horari extraescolar.

 

 

Surfskate

Aquest esport és una modalitat del Skateboard cada cop més practicada a la nostra ciutat i sent molt freqüent veure a aquests esportistes fent servir els espais habilitats urbans molt a prop de la nostra escola.

Per practicar-lo no és necessari tenir cap habilitat especial com tenir molt bon equilibri, bona coordinació, elevada capacitat de concentració ni una psicomotricitat excel·lent, ja que són habilitats que anirem aprenent tots/es junts/es i al ritme de cadascú. Si que serà necessari portar roba còmode, sabates de sola plana, i sobre tot moltes ganes d’aprendre i realitzar l’activitat per a que tothom pugui gaudir.

L'activitat constarà d’una fase de preparació, on es posarem les proteccions i el casc, una fase d’escalfament, on activarem el cos per a la pràctica, la part de les activitats, on treballarem la tècnica del Surfskate mitjançant circuits i jocs, i finalment un tancament de la sessió on els/les tècnics/es donaran un feedback de com ha anat la sessió i es preguntarà al grup com s’han sentit durant la mateixa.

 

Tenis Taula

El Tennis Taula (o Ping-Pong) és un esport molt complert que ajuda a millorar la concentració, la coordinació visió-motora, habilitats específiques, etc.

L´activitat va dirigida a alumnes de 4rt de Primària a 4rt d´ESO, i comptem amb un monitor que dinamitzarà l’activitat i facilitarà la participació dels alumnes en trobades i competicions.

 

 

Dansa

Activitat dirigida als alumnes de I-5 d´Infantil fins a 4rt d´ESO (i més enllà amb el grup per a ex-alumnes).

L´objectiu d´aquesta activitat és que els alumnes amb el pas dels anys es formin en diferents disciplines de ball, partint de l´expressió corporal, seguint pel ballet i per últim el Jazz i el Jazz Líric.

Però no és només que aprenguin a ballar, sinó que també tinguin l´oportunitat d´expressar a través de la dansa i la música els seus sentiments i emocions, que valorin el treball en equip, la companyonia, que desenvolupin hàbits d´educació i disciplina, i alhora estimular el desenvolupament de la creativitat i la imaginació a través de l´art.

 

 

Teatre

Es basa en el joc teatral i en la representació d’obres de teatre. L´objectiu principal de l’activitat és desenvolupar les aptituds expressives dels alumnes, utilitzant moviments físics, objectes, tècniques d'imitació i sobretot la imaginació.

Mitjançant el llenguatge i el cos hauran de prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i el temps en relació a la resta de persones. Mitjançant aquesta activitat accedirem al comportament social que faciliti el creixement individual, la pèrdua de vergonya davant d’altres, l’expressió corporal, l´expressió verbal i la seguretat en un mateix.

Així mateix, i a partir del 2n trimestre es buscarà la construcció de personatges, control escènic i la interpretació de textos amb la mirada posada a la funció teatral que es realitza tradicionalment a final de curs.

 

Art

L´alumne requereix en el seu procés d'aprenentatge a l'art de la figura del mestre on, sense pressa, l'acompanyi, li proposi i l'animi a anar sempre una mica més enllà.

Aprendre a fer art no és una tasca mecànica, ni un aprenentatge de tipus tècnic, sinó que es tracta d'una vivència plena i de reflexió personal que necessita de tota una sèrie de condicions d'entorn adequades. I sota aquesta premissa, l'edat dels alumnes, el grau de coneixement que tingui cadascú o fins i tot les diferents tècniques plàstiques que triïn els alumnes no suposen cap entrebanc per a formar part d'un mateix grup classe.

 

 

Màgia

Si sempre has pensat en ser mag i sorprendre els teus amics i familiars amb grans jocs de màgia, estàs d’enhorabona perquè oferim a partir d’aquest curs l’extraescolar de màgia, de la mà dels mags de la Cia. Mag Àlex Ferrer.

No només començaràs a descobrir alguns dels secrets millor guardats en la màgia, sinó que també desenvoluparàs la teva imaginació, habilitat, creació i comunicació.

A més a més, aprendràs a desenvolupar-te davant del públic, tan oral com corporalment, i a exercitar l’habilitat manual que requereix la construcció de les teves pròpies eines de treball.

Aprendràs jocs de màgia amb cordes, monedes, cartes, mocadors i moltes coses més.

Aquesta activitat està dissenyada per cicle mitjà (3r i 4rt de primària) i cicle superior (5è i 6è de primària). No es descarta en anys posteriors ampliar l’oferta de l’activitat en altres cursos.

 

 

Robòtica

Va dirigida als alumnes de I-4 d´Infantil fins a 6è de Primària amb la supervisió pedagògica i gestió tècnica de Ignite Serious Play.

Es tracta d’una activitat on l’aprenentatge està plenament basat en la realització de projectes de mecanització i programació, treballant així la competència digital. Es crearan grups segons edats. Orientativament, farem grups independents per I-4, I-5 d’infantil, 1r i 2n de Primària, un grup de 3r i 4rt de primera i un de 5è i 6è. No obstant, segons el nombre d’inscrits, ajustarem més les edats dels alumnes de cada grup. (Valorarem arribats al punt de donar continuïtat a l’ESO)

Els alumnes desenvoluparan projectes motivadors ‘maker’, on es combinaran elements tecnològics com autòmats, sensors, actuadors, etc., amb materials reciclables/consumibles, per tal de presentar plantejaments innovadors des de la vessant social i de la ciutadania. Alhora, treballant en equip, desenvoluparan el raonament espacial i la seva creativitat estratègica. Els projectes que es duran a terme seran des de la vessant tecnològica, cultural i de l’estètica-art.

Es ‘gamificarà’ el procés d’aprenentatge, introduït d’una manera molt engrescadora les habilitats de mecanitzar amb màquines simples i pensament computacional (programació visual), amb eines LEGO Education entre d’altres. Amb els alumnes més grans es treballarà amb sistemes complexos de mecanitzat amb robots Makeblock / Micro:Bit / Makey Makey, així com eines de programació com Scratch.

 

 

Anglès

L’activitat d’anglès que realitza a Kids&Us parteix d’una metodologia diferencial i creativa d’aprenentatge a partir de jocs, cançons i altres pràctiques estimulants per l’alumne en funció de la seva edat. Està dirigida a tots els alumnes de l´escola (de I-3 a 4rt d´ESO).

L’objectiu és facilitar una immersió lingüística i l’aprenentatge global de la llengua. El treball en grups reduïts facilitarà la comprensió i l’expressió oral, pilars bàsics d’aquesta proposta formativa.

Hi ha diferents grups en funció del nivell, de la durada de les classes o el nombre de dies d´activitat:

SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL: 1 hora de classe i 1 dia a la setmana.

BEN&BRENDA: 1´5 hores i 1 dia a la setmana.

ANIMAL PLANET: 1 hora de classe i 2 dies a la setmana.

FAIRY TALES: 1´5 hores de classe i 2 dia a la setmana.

A partir del nivell Pam&Paul els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Trinity College, i en un futur se'ls prepara per als exàmens PET i First de Cambridge.

 

 

Música

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida de les persones. L’educació artística musical afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, respondre, sentir, distingir, pensar i crear. Una educació musical de qualitat genera una transferència de coneixement a altres situacions en diferents contextos i, paral·lelament, desenvolupa un pensament crític, obert i flexible.

La música aporta diàleg amb el món exterior i amb la intimitat del nostre ésser. L’educació musical és un gran actiu pel desenvolupament cognitiu i emocional de l’alumnat.

 

Estratègia pedagògica

Paradigma constructivista:

Priorització del context de l’alumne

Figura del professor entesa com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

Connexió d’aprenentatges amb la realitat i gustos de l’alumne

Sistema educatiu mixt (música moderna/clàssica/músiques del món)

Priorització, en les primeres etapes de l’aprenentatge musical, de la percepció auditiva, el moviment corporal i la pràctica instrumental

Aprenentatge significatiu

Comunitat educativa eficient

Activitats proposades:

MÚSICA I MOVIMENT de I3 a I5 d’Infantil

MÚSICA I INSTRUMENTS – de 1r a 2n de Primària 

INSTRUMENT – de 3r de Primària a 4t d’ESO

COMBO – de 3r de Primària a 4t d’ESO

 

Secundària

 • Anglès
 • Dansa
 • Teatre
 • Escola d’art
 • Música producció musical
 • Música intruments i/o combo
 • Escola de futsal
 • Karate
 • Patinatge artístic
 • Surfskate
 • Tennis taula

Bàsquet:

Els equips s’agruparan per edats. Orientativament la formació de grups acostuma a ser de la següent manera: un grup el formaran alumnes de 1r i 2n de Primària; un segon grup el formaran alumnes de 3r i 4rt de Primària; un tercer grup el formaran alumnes de 5è i 6è de Primària. Segons el nombre d´inscrits ampliarem o reduirem els grups re-assignant les edats dels alumnes de cada grup.

A 1r i 2n es dóna la possibilitat de participar en partits amistosos mensuals o trobades trimestrals segons la voluntat de les famílies. En el cas de 1r i 2n es permet apuntar-se per fer 1 dia l’activitat.

A partir de 3r és obligatori 2 dies d’activitat + competició divendres tarda o dissabte matí.

Escacs:

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes a partir de 1r de Primària fins a 4t d’ESO.

Definit alhora com a joc, esport, ciència i art, els escacs no és un joc d'atzar sinó que intervenen de manera decisiva les jugades i sobretot la seqüenciació de les mateixes.

L'ensenyament del raonament lògic aplicat serveix per aprendre a decidir, a preveure les conseqüències abans de fer els actes, a despertar la imaginació, a saber guanyar i a saber perdre. Es pretén aconseguir motivar als alumnes, il·lusionar-los per jugar habitualment i fer alhora que gaudeixin de l´experiència.

Voluntàriament es realitzen campionats al llarg del curs per als infants

Futbol Sala:

Activitat oberta a tots els alumnes des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO on posem els mitjans humans i materials necessaris per a que, des de la pràctica del futbol sala, puguin seguir creixent com a persones. Fomentarem valors com el respecte, la convivència, la participació, la responsabilitat i el treball en equip.

Els equips s’agruparan per edats. Orientativament, la formació de grups acostuma a ser de la següent manera: un grup el formaran alumnes de 1r i 2n de Primària; un segon grup el formaran alumnes de 3r i 4t de Primària; un tercer grup el formaran alumnes de 5è i 6è de Primària i un quart grup Infantil (equips de 1r i 2n d’ESO) i 1 de Cadet (3r i 4t d’ESO)

Segons el nombre d´inscrits ampliarem o reduirem els grups re-assignant les edats dels alumnes de cada grup.

En el cas de 1r i 2n es permet apuntar-se per fer 1 dia l’activitat.

A partir de 3r és obligatori 2 dies d’activitat + competició

A 1r i 2n es dóna la possibilitat de participar en partits amistosos mensuals o trobades trimestrals segons la voluntat de les famílies.

A partir de 3r l’activitat inclou les competicions que organitza el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). Els partits es juguen els divendres per la tarda o dissabtes pel matí.

Karate

Aquest projecte iniciat ja fa uns anys pretén crear una escola de Karate al Grèvol que ensenyi als alumnes la pràctica d´aquest esport i alhora fomenti valors tant importants com el respecte, la humilitat, la disciplina, la companyonia i la superació.

La pràctica del Karate millora la coordinació psicomotriu, potencia els reflexes i la rapidesa de reaccions, descarrega energia, afavoreix la concentració, i ajuda a conèixer i superar els límits personals.

Orientativament, els grups es formaran per edats, sent un grup el format per alumnes de 1r, 2n i 3r de primària i un segon grup de 4rt de primària fins a 4t d’ESO. Volem destacar que l´edat és orientativa i no determinant, sent també important, a més de l´opinió de les famílies, el nivell de coneixement i pràctica en Karate per l´assignació a un o altre grup, i que valorarà el responsable de l´activitat.

Patinatge Artístic

El Patinatge Artístic és una bona opció per millorar la coordinació, l’equilibri i la concentració.

Tot i que s’enforteix principalment el quadre inferior, hi ha determinats moviments com són frenar, girar, o canviar de direcció, on s'utilitzen els músculs del quadre superior. Patinar millora la forma física i augmenta la resistència, desenvolupant el sentit de l’equilibri i els reflexes.

És una activitat dirigida a alumnes de 1r a 6è de Primària (dissenyada per 2 dies, però amb possibilitat de realitzar-la només 1 dia) i de 1r a 4t d'ESO.

Dins de l´activitat es faran grups més petits per tal d’adaptar l´ensenyament al potencial dels alumnes en funció de l´edat, del nivell de coneixement i de la pràctica acumulada.

Actualment es participa a les competicions organitzades pel CEEB així com les trobades escolars que realitzen, sempre de manera voluntària.

Els últims anys s’ha instaurat un entrenament extraordinari en dissabtes. Aproximadament, un dissabte al mes des de novembre fins a Maig.

Surfskate

Aquest esport és una modalitat del Skateboard cada cop més practicada a la nostra ciutat i sent molt freqüent veure a aquests esportistes fent servir els espais habilitats urbans molt a prop de la nostra escola.

Per practicar-lo no és necessari tenir cap habilitat especial com tenir molt bon equilibri, bona coordinació, elevada capacitat de concentració ni una psicomotricitat excel·lent, ja que són habilitats que anirem aprenent tots/es junts/es i al ritme de cadascú. Si que serà necessari portar roba còmode, sabates de sola plana, i sobre tot moltes ganes d’aprendre i realitzar l’activitat per a que tothom pugui gaudir.

L'activitat constarà d’una fase de preparació, on es posarem les proteccions i el casc, una fase d’escalfament, on activarem el cos per a la pràctica, la part de les activitats, on treballarem la tècnica del Surfskate mitjançant circuits i jocs, i finalment un tancament de la sessió on els/les tècnics/es donaran un feedback de com ha anat la sessió i es preguntarà al grup com s’han sentit durant la mateixa.

Tenis Taula

El Tennis Taula (o Ping-Pong) és un esport molt complert que ajuda a millorar la concentració, la coordinació visió-motora, habilitats específiques, etc.

L'activitat va dirigida a alumnes de 4t de Primària a 4t d'ESO, i comptem amb un monitor que dinamitzarà l’activitat i facilitarà la participació dels alumnes en trobades i competicions.

Dansa

Activitat dirigida als alumnes de I-5 d´Infantil fins a 4t d'ESO (i més enllà amb el grup per a ex-alumnes).

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes amb el pas dels anys es formin en diferents disciplines de ball, partint de l'expressió corporal, seguint pel ballet i per últim el Jazz i el Jazz Líric.

Però no és només que aprenguin a ballar, sinó que també tinguin l'oportunitat d´expressar a través de la dansa i la música els seus sentiments i emocions, que valorin el treball en equip, la companyonia, que desenvolupin hàbits d'educació i disciplina, i alhora estimular el desenvolupament de la creativitat i la imaginació a través de l'art.

Teatre

Es basa en el joc teatral i en la representació d’obres de teatre. L'objectiu principal de l’activitat és desenvolupar les aptituds expressives dels alumnes, utilitzant moviments físics, objectes, tècniques d'imitació i sobretot la imaginació.

Mitjançant el llenguatge i el cos hauran de prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i el temps en relació a la resta de persones. Mitjançant aquesta activitat accedirem al comportament social que faciliti el creixement individual, la pèrdua de vergonya davant d’altres, l’expressió corporal, l'expressió verbal i la seguretat en un mateix.

Així mateix, i a partir del 2n trimestre es buscarà la construcció de personatges, control escènic i la interpretació de textos amb la mirada posada a la funció teatral que es realitza tradicionalment a final de curs.

Art

L'alumne requereix en el seu procés d'aprenentatge a l'art de la figura del mestre on, sense pressa, l'acompanyi, li proposi i l'animi a anar sempre una mica més enllà.

Aprendre a fer art no és una tasca mecànica, ni un aprenentatge de tipus tècnic, sinó que es tracta d'una vivència plena i de reflexió personal que necessita de tota una sèrie de condicions d'entorn adequades. I sota aquesta premissa, l'edat dels alumnes, el grau de coneixement que tingui cadascú o fins i tot les diferents tècniques plàstiques que triïn els alumnes no suposen cap entrebanc per a formar part d'un mateix grup classe.

Màgia

Si sempre has pensat en ser mag i sorprendre els teus amics i familiars amb grans jocs de màgia, estàs d’enhorabona perquè oferim a partir d’aquest curs l’extraescolar de màgia, de la mà dels mags de la Cia. Mag Àlex Ferrer.

No només començaràs a descobrir alguns dels secrets millor guardats en la màgia, sinó que també desenvoluparàs la teva imaginació, habilitat, creació i comunicació.

A més a més, aprendràs a desenvolupar-te davant del públic, tan oral com corporalment, i a exercitar l’habilitat manual que requereix la construcció de les teves pròpies eines de treball.

Aprendràs jocs de màgia amb cordes, monedes, cartes, mocadors i moltes coses més.

Aquesta activitat està dissenyada per cicle mitjà (3r i 4t de primària) i cicle superior (5è i 6è de primària). No es descarta en anys posteriors ampliar l’oferta de l’activitat en altres cursos.

 

Robòtica

Va dirigida als alumnes de I-4 d´Infantil fins a 6è de Primària amb la supervisió pedagògica i gestió tècnica de Ignite Serious Play.

Es tracta d’una activitat on l’aprenentatge està plenament basat en la realització de projectes de mecanització i programació, treballant així la competència digital. Es crearan grups segons edats. Orientativament, farem grups independents per I-4, I-5 d’infantil, 1r i 2n de Primària, un grup de 3r i 4t de primera i un de 5è i 6è. No obstant, segons el nombre d’inscrits, ajustarem més les edats dels alumnes de cada grup. (Valorarem arribats al punt de donar continuïtat a l’ESO)

Els alumnes desenvoluparan projectes motivadors ‘maker’, on es combinaran elements tecnològics com autòmats, sensors, actuadors, etc., amb materials reciclables/consumibles, per tal de presentar plantejaments innovadors des de la vessant social i de la ciutadania. Alhora, treballant en equip, desenvoluparan el raonament espacial i la seva creativitat estratègica. Els projectes que es duran a terme seran des de la vessant tecnològica, cultural i de l’estètica-art.

Es ‘gamificarà’ el procés d’aprenentatge, introduït d’una manera molt engrescadora les habilitats de mecanitzar amb màquines simples i pensament computacional (programació visual), amb eines LEGO Education entre d’altres. Amb els alumnes més grans es treballarà amb sistemes complexos de mecanitzat amb robots Makeblock / Micro:Bit / Makey Makey, així com eines de programació com Scratch.

Anglès

L’activitat d’anglès que realitza a Kids&Us parteix d’una metodologia diferencial i creativa d’aprenentatge a partir de jocs, cançons i altres pràctiques estimulants per l’alumne en funció de la seva edat. Està dirigida a tots els alumnes de l´escola (de I-3 a 4t d´ESO).

L’objectiu és facilitar una immersió lingüística i l’aprenentatge global de la llengua. El treball en grups reduïts facilitarà la comprensió i l’expressió oral, pilars bàsics d’aquesta proposta formativa.

Hi ha diferents grups en funció del nivell, de la durada de les classes o el nombre de dies d´activitat:

SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL: 1 hora de classe i 1 dia a la setmana.

BEN&BRENDA: 1´5 hores i 1 dia a la setmana.

ANIMAL PLANET: 1 hora de classe i 2 dies a la setmana.

FAIRY TALES: 1´5 hores de classe i 2 dia a la setmana.

A partir del nivell Pam&Paul els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Trinity College, i en un futur se'ls prepara per als exàmens PET i First de Cambridge.

Música

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida de les persones. L’educació artística musical afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, respondre, sentir, distingir, pensar i crear. Una educació musical de qualitat genera una transferència de coneixement a altres situacions en diferents contextos i, paral·lelament, desenvolupa un pensament crític, obert i flexible.

La música aporta diàleg amb el món exterior i amb la intimitat del nostre ésser. L’educació musical és un gran actiu pel desenvolupament cognitiu i emocional de l’alumnat.

Estratègia pedagògica

Paradigma constructivista:

Priorització del context de l’alumne

Figura del professor entesa com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne

Connexió d’aprenentatges amb la realitat i gustos de l’alumne

Sistema educatiu mixt (música moderna/clàssica/músiques del món)

Priorització, en les primeres etapes de l’aprenentatge musical, de la percepció auditiva, el moviment corporal i la pràctica instrumental

Aprenentatge significatiu

Comunitat educativa eficient

Activitats proposades:

MÚSICA I MOVIMENT de I3 a I5 d’Infantil

MÚSICA I INSTRUMENTS – de 1r a 2n de Primària

INSTRUMENT – de 3r de Primària a 4t d’ESO

COMBO – de 3r de Primària a 4t d’ESO