933 03 11 03

Equip psicopedagògic

Atenció psicopedagògica

L’Equip psicopedagògic (EPP) de l’Escola Grèvol atén les necessitats de tots els alumnes de l’escola des de l’etapa d’Educació infantil fins a l’ESO. La seva intervenció està centrada en el seguiment de les necessitats psicològiques, emocionals i d’aprenentatge de tots els alumnes de l’escola.

El departament està format per un equip multidisciplinari que forma part del claustre i treballa al voltant dels següents àmbits:

  • Detecció i seguiment dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i malestar emocional.
  • Acompanyament a les famílies per donar resposta a les necessitats de criança, de relació i d’aprenentatge.
  • Coordinació amb l’equip de mestres i professors en l’atenció a la diversitat.
  • Treball en xarxa amb els serveis externs públics i privats (EAP, CDIAP, CSMIJ, CSS...) que atenen alumnes i famílies de l’escola.
  • Participació a la Comissió d’atenció a la diversitat per reflexionar, organitzar i gestionar els recursos del centre.
Grevol-210

Les demandes de les famílies es poden gestionar a través dels tutors o directament al correu del departament

epp@escolagrevol.com