Search
Close this search box.
933 03 11 03

Equip psicopedagògic

Atenció psicopedagògica

L’Equip psicopedagògic (EPP) de l’Escola Grèvol atén les necessitats de tots els alumnes de l’escola des de l’etapa d’Educació infantil fins a l’ESO. La seva intervenció està centrada en el seguiment de les necessitats psicològiques, emocionals i d’aprenentatge de tots els alumnes de l’escola.

El departament està format per un equip multidisciplinari que forma part del claustre i treballa al voltant dels següents àmbits:

  • Detecció i seguiment dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i malestar emocional.
  • Acompanyament a les famílies per donar resposta a les necessitats de criança, de relació i d’aprenentatge.
  • Coordinació amb l’equip de mestres i professors en l’atenció a la diversitat.
  • Treball en xarxa amb els serveis externs públics i privats (EAP, CDIAP, CSMIJ, CSS...) que atenen alumnes i famílies de l’escola.
  • Participació a la Comissió d’atenció a la diversitat per reflexionar, organitzar i gestionar els recursos del centre.
221122_E.GRÈVOL_1195

Les demandes de les famílies es poden gestionar a través dels tutors o directament al correu del departament

epp@escolagrevol.com