Search
Close this search box.
933 03 11 03

Secundària

La finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones amb raonament crític, capaces d’intervenir activament en una societat plural, diversa i en canvi continu.

221123_E.GRÈVOL_2580

Fonaments pedagògics

Proporcionem a tots i a totes les alumnes una educació basada en:

Factors diferencials de secundària

 • Tutoritzem, acompanyem i orientem l’alumne de manera propera i individualitzada.
 • Atenem a la diversitat donant resposta als interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cadascú amb el suport de l’Equip Psicopedagògic.
 • Fem grups de desdoblament de vint alumnes en les matèries instrumentals.
 • Fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions orientatives, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.
 • Ens impliquem en el servei comunitari en el nostre barri (campanyes com Cap nen sense joguina, tertúlia dialògica amb la residència d’avis…).
 • Continuem amb el projecte d’Expressió fins al final de l’etapa.
 • Fomentem la lectura amb el projecte de Pla Lector llegint cada dia.
 • Utilitzem les noves tecnologies per treballar la competència digital (un netbook per a cada alumne, monitors interactius d’última generació a totes les aules, llibres digitals, plataforma Clickedu).
 • Oferim la matèria de francès com a segona llengua estrangera i promovem activitats d’intercanvi amb alumnes francesos.
 • Potenciem l’emprenedoria a través de la matèria d’Entrepreneurship impartida en anglès (AICLE) a 1r, 2n i 4t d’ESO.
 • Organitzem una estada d’immersió lingüística en escola i família al Regne Unit (Bournemouth).
 • Realitzem certificats oficials de llengües estrangeres: B1, B2, C1 en anglès / DELF B1 en francès.
 • Realitzem convivències en tots els cursos i un viatge de fi d’estudis a París i Disneyland.
 • Participem en la competició de robòtica First Lego League.
 • Formem part del Programa Joves i Ciència (Fundació Catalunya La Pedrera).
 • Fomentem la creativitat mitjançant l'experimentació artística i tecnològica així com el desenvolupament del pensament crític.
 • Treballem les emocions des de la vessant de l'autoconeixement i l'expressió.

Assessorament individualitzat

Al final de l’etapa oferim assessorament individualitzat per tal que l’alumne pugui continuar la seva vida acadèmica postobligatòria, tenint en compte les seves inquietuds i aptituds.