Search
Close this search box.
933 03 11 03

Projecte educatiu

La nostra visió

Pensem que gaudir del procés d’aprenentatge fomentant la convivència, treballant la inclusió i la diversitat i educant en valors és bàsic per aconseguir una formació integral.

La creativitat és un dels principis que també treballem a l’escola.

la nostra visió 1

Un dels nostres reptes és preparar l’alumnat per al món futur que els espera.

Principis

Hi ha principis que afavoreixen aquest desenvolupament competent i que treballem amb els nostres alumnes:

 • Gaudir del procés d’aprenentatge.
 • Fomentar la convivència.
 • Acompanyar amb una atenció personalitzada.
 • Realitzar una formació integral.
 • Fomentar l’autonomia.
 • Treballar per la inclusió i la diversitat.
 • Potenciar la creativitat.
 • Educar en valors: autoestima, cooperació, iniciativa, respecte i responsabilitat.

Objectius generals

 • Educar íntegrament els i les alumnes com a persones responsables per aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.
 • Aprendre a ser i a actuar de forma autònoma, a tenir esperit crític, a assolir seguretat afectiva i emocional i a formar-se una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
 • Aprendre a pensar i a comunicar de forma adequada segons el context.
 • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa, a desenvolupar la capacitat de l’esforç, a fomentar el plaer del treball i la creativitat i a tenir una actitud de curiositat i respecte.
 • Aprendre a conviure i habitar el món, desenvolupar les capacitats i habilitats socials per saber viure en la diversitat, fomentar actituds de comprensió, tolerància i respecte.

Relació família-escola

Per aconseguir els objectius generals és fonamental que la relació família-escola sigui de col·laboració mútua. La creació d’unes condicions adequades per a l’educació precisa de canals de comunicació i una acció coordinada entre la família i l’escola perquè els infants i joves es desenvolupin a tots els nivells: intel·lectual, emocional i social, en un ambient favorable.

Grevol-083