Search
Close this search box.
933 03 11 03

Primària

La finalitat de l’educació primària és proporcionar les eines necessàries per entendre el món i proporcionar als nostres infants una formació integral que faci possible el desenvolupament dels coneixements, capacitats, actituds i competències.

221123_E.GRÈVOL_3913

Objectius

Factors diferencials de primària

Metodologies de l’aprenentatge

 • Prioritzem l’acció tutoriali l’acompanyament per part dels i les mestres.
 • Treballem les emocions des del nostre projecte propi d’expressió.
 • Atenem a la diversitat donant resposta als interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cadascú amb el suport de l’Equip Psicopedagògic.
 • Abaixem la ràtio de les classes de llengua catalana, matemàtiques i llengua anglesa a 17 alumnes.
 • Impulsem l’avaluació contínua i formadora.
 • Organitzem l’aprenentatge de la llengua anglesa amb l’objectiu que els infants en acabar l’etapa siguin capaços d’entendre i expressar-se en anglès en diferents contextos.
 • Posem en pràctica el mètode científic i la recerca a través de l’experimentació, de manera globalitzada des de la matèria deTreball global, posant en pràctica metodologia de projectes.
 • Paral·lelament Iniciem la línia STEAM amb la realització de dos projectes relacionats amb dues empreses de l’àmbit tecnològic.
 • Els alumnes assoleixen la competència digital mitjançant l’ús d’iPads, portàtils i monitors interactius dins del procés d’ensenyament i aprenentatge en tots els cursos de la primària.
 • Fomentem el gust per la lectura, llegint diàriament 30 minuts enel projecte de Pla Lector.
 • Potenciem la competència discursiva i l’oralitat, a través d’argumentacions, exposicions i el treball cooperatiu, per tal de potenciar les seves habilitats comunicatives.

Compaginem diferents metodologies d’aprenentatge:

 • Classes actives i interactives amb noves tecnologies.
 • Experimentació i manipulació per adquirir el coneixement matemàtic raonat.
 • Estones de treball individual i moments de treball cooperatiu.
 • Respecte pels diferents ritmes de treball.
 • Adquirir habilitats clau de l’aprenentatge competencial.