Search
Close this search box.
933 03 11 03

Infantil

El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida.

Objectius

 • Forjar una autoestima adequada.
 • Establir vincle i noves relacions.
 • Potenciar l’autonomia personal.
 • Avançar en el coneixement del propi cos i les seves possibilitats.
 • Acompanyar en el desig d’aprendre.

Metodologia

Tot el cicle d’Infantil treballa amb material elaborat per les mestres i l’estructurem en diferents blocs per tal de poder treballar totes les capacitats de l’etapa.

Microespais

Per tal de treballar les matemàtiques, la lectura i la psicomotricitat fina fem un treball basat en els microespais. Una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els infants, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic, de manera autònoma i potenciant la circulació lliure per l’espai.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre és el de dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats perquè puguin explorar tots els centres d’aprenentatge.

 • Apropar els aprenentatges a través de propostes manipulatives.
 • Potenciar l'autoconeiexement i  l'autoconfiança.
 • Desenvolupar la capacitat d'organitzar les seves pròpies tasques.
 • Iniciar-se en el bon hàbit de l'ordre dels objectes i de l'entorn.

Centre d’interès i experimentació

En aquest espai volem despertar la capacitat científica i la capacitat d’interaccionar amb el món natural mitjançant un enfocament de procés experimental. Hi podrem trobar materials diversos: de laboratori -com lupes, microscopis o provetes-, imatges que ens estimulen, material de consulta didàctica, etc.

Minimons

Els minimons són representacions de mons reals o imaginaris creats a partir de peces soltes i altres elements que poden ser més representatius i que conviden al joc simbòlic.

Els Minimons poden estar creats en la seva totalitat pels infants o poden ser propostes posades en escena pels docents. Les mestres gestionem els espais i els materials i acompanyem als infants en les seves creacions imaginatives i creatives durant el procés de joc i aprenentatge.

Tarda de joc simbòlic

Aquí es permet als alumnes escenificar de maneres diferents situacions quotidianes. Es desenvolupa la capacitat de representar una cosa per mitjà d’una altra. En aquest racó podem trobar ninots, cotxes, aliments, animals, cotxets, maletí de metges…

Els objectius d’aquestes tardes són:

 • Avançar en el coneixement i control del propi cos.
 • Descobrir i exercitar les possibilitats expressives del propi cos.
 • Explorar i donar utilitat simbòlica als diferents materials.
 • Gaudir del Joc Simbòlic com a mecanisme bàsic i espontani del desenvolupament de la Funció Simbòlica.
 • Adequar el propi comportament al dels altres i col·laborar amb els companys i companyes en situacions lúdiques.
 • Observar i explorar els espais i desenvolupar la capacitat d’orientació de manera autònoma.
 • Expressar sentiments i desitjos mitjançant el llenguatge gestual i oral.
 • Passar-s’ho bé jugant.
 • Tenir iniciativa en el joc
 • Col·laborar amb el mestre/a i els companys i companyes, en el manteniment de l’ordre i la neteja.
 • Cooperar en el joc amb d’altres companys i companyes, assumint un rol simbòlic determinat.

A part al llarg de la setmana en diferents moments es potencia el joc dins la mateixa classe.

Plàstica

A partir de diferents propostes com pot ser materials diversos, un autor, un quadre, … animem als infants a fer les seves pròpies creacions creant un ambient relaxat on donem accés a les idees.

 • Potenciar la creativitat i les emocions.
 • Manipular material divers.
 • Descobrir diferents tècniques plàstiques.
 • Utilitzar una gran varietat d’estris.
 • Conèixer diferents autors.

Tallers

A partir de diferents temàtiques: hort, cuina, psicomotricitat, música,… donem elements als infants per tal que els manipulin lliurement i experimentin amb ells.

 • Fomentar l’autonomia i la coopperació entre els infants.
 • Potenciar l’experimentació i la manipulació.
 • Iniciar-se en la circulació lliure.

Altres especialitats