933 03 11 03

Actualitat

Caminem tots junts

A l’escola Grèvol hi treballem molts professionals i tots tenim un objectiu en comú:
ajudar als nostres infants a créixer amb valors. Des de l’etapa d’educació infantil fins a 4t curs d’educació secundària, a la nostra escola hi trobem molta diversitat d’alumnes. Heu sentit a parlar de la inclusió?
Fa uns anys a les escoles es tractava a l’alumnat pensant en les dificultats que presentaven i, per tant, la intervenció es centrava en el dèficit amb la finalitat d’encabir-los dins del sistema normatiu: era un sistema integrador.
L’any 2017, amb el nou decret, es va impulsar definitivament el salt cap a una educació inclusiva, on la mirada vers els infants passa a centrar-se en les capacitats diverses i la nostra intervenció es focalitza en l’entorn, per a transformar-ho en un sistema que faciliti l’equitat.
Aquest és l’horitzó sobre el qual treballem a l’equip psicopedagògic (EPP) de l’escola Grèvol; equip format per psicòlogues i docents amb formació de caire emocional, atenent a l’alumnat des del primer curs d’infantil fins a l’últim curs de l’ESO. I us preguntareu què fan aquests i aquestes professionals a l’escola i quines són les seves tasques. En primer lloc fem atenció directa a l’alumnat, sempre intentant que aquesta es realitzi dins l’aula, juntament amb tots els companys/es i el personal docent. És essencial, per tant, el treball en equip i la coordinació amb el claustre de professors. Si posem la mirada en l’etapa d’educació primària, trobem al personal de l’EPP repartit en tots els cursos, tenint sempre un/a professional de referència en cada curs. L’atenció, com ja hem dit, es fa generalment dins l’aula i aquest/a persona s’encarrega d’acompanyar a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials en el seu rendiment acadèmic.Dins d’aquest grup de necessitats diverses hi trobem els trastorns de l’aprenentatge, els trastorns de l’espectre de l’autisme, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), els trastorns conductuals, les altes capacitats i totes aquelles necessitats que presenten els infants en algun àmbit sense tenir diagnòstic. Així doncs, entrem a les aules, ens asseiem amb ells i elles, els ajudem a fer les tasques, els expliquem el temari individualment o en petit grup, repassem pels controls… Però, no només treballem el desenvolupament merament escolar, sinó que també fem intervenció tenint present la part social i emocional. L’alumnat ens percep com un reforç a l’aula, una figura adulta amb qui confiar. Aquí comença la nostra tasca emocional on acompanyem els infants de manera individual o en petit grup. Entre les nostres tasques destaquem l’escolta activa, fomentar la reflexió i l’auto coneixement. Per altra banda, la nostra feina no només se centra en l’alumnat, sinó que tots els professionals de l’EPP donem suport, també, al professorat. Ajudem a crear material adaptat pels nostres infants, els assessorem davant de situacions més complexes, ajudem amb la realització dels plans individualitzats i fem acompanyament i suport dins l’aula.
Així doncs, els professionals de l’EPP treballem al llarg de tota l’escolarització dels nostres alumnes, acompanyant-los fins a l’últim curs de l’ESO. La nostra feina no és un fet aïllat ni té una duració determinada, sinó que estem presents en totes les etapes educatives per ajudar-los a créixer.
És una feina preciosa que requereix anar lentament, observant els processos amb molt d’amor, tenint-ne cura i respectant l’evolució de cada persona. La inclusió és el camí a la nostra escola per atendre la diversitat.

foto1

Categories

Segueix-nos a: