Search
Close this search box.
933 03 11 03

Actualitat

L’equip psicopedagògic a l’escola

L’escola és un espai d’aprenentatge i de desenvolupament personal, social i emocional dels infants. A Grèvol, tenim d’un equip de professionals dedicats a brindar suport integral als estudiants. Adoptem una aproximació completa que inclou no només l’atenció acadèmica, sinó també les necessitats emocionals i les relacions socials.

A més del claustre de docents, a l’escola Grèvol disposem d’un equip psicopedagògic (EPP), format per psicòlegs, psicopedagogs i professionals amb formació emocional, amb l’objectiu de guiar i donar suport al desenvolupament social i emocional dels infants.

L’EPP atenem totes les franges escolars, des d’infantil fins a l’última etapa d’educació secundària. A més, també ens ocupem d’atendre a les famílies dels infants, així com acompanyem al claustre de docents que interactua diàriament amb l’alumnat.

Una de les nostres funcions a l’escola és la detecció i prevenció de problemes de salut mental. La detecció precoç de les dificultats acadèmiques, emocionals o socials ens permet una intervenció immediata. Així, mitjançant avaluacions i seguiments periòdics, podem dissenyar un pla personalitzat per ajudar cada estudiant a superar els obstacles.

Tenint en compte el concepte de salut mental, considerem necessari abordar la identificació i gestió de les pròpies emocions. Els membres de l’EPP proporcionem un espai segur a l’alumnat per expressar tant les seves emocions com les seves preocupacions.

Però, com s’ha esmentat anteriorment, l’atenció no només es focalitza en l’alumnat, sinó que des de l’EPP també atenem els familiars de l’alumnat que ho requereixin. Un equip psicopedagògic col·laboratiu pot connectar-se amb les famílies i els docents per garantir una aproximació integral. La comunicació oberta entre aquests agents permet compartir informació rellevant sobre l’estudiant, establir objectius educatius i implementar estratègies que beneficiïn el seu desenvolupament global.

En resum, la presència de professionals de l’àmbit de la psicopedagogia no només millora el benestar emocional dels estudiants sinó que també contribueix de manera significativa al seu èxit acadèmic. Invertir en aquests recursos és una responsabilitat educativa, però també una inversió en el futur dels joves, proporcionant-los les eines necessàries per afrontar els reptes de la vida amb resiliència i confiança.

IMG-20231124-WA0003

Categories

Segueix-nos a: