Search
Close this search box.
933 03 11 03

Actualitat

Les emocions a l’educació infantil

A l’etapa d’Educació Infantil fem un treball emocional amb els infants amb l’objectiu que puguin en el present, però sobre tot en el futur, gestionar millor les seves emocions, entendre-les i saber fer front a situacions o experiències negatives i positives que formen part de la vida.

Per això, a l’escola, vam engegar fa més de deu anys un projecte emocional a partir d’una assignatura, l’Expressió, que es fa des de P-3 fins a 3r de l’ESO.

Gaudir d’aquest espai emocional ens permet tractar les emocions d’una forma més individualitzada, acurada i propera on els infants se senten lliures per explicar, a les rotllanes o assemblees, les vivències, experiències i inquietuds que senten.

A l’escola doncs treballem el desenvolupament integral dels infants, amb les cinc competències emocionals (consciència, regulació, autonomia, competència social i competència per la vida i el benestar). Amb els més petits incidim en la primera competència que és la Consciència emocional.

Mitjantçant jocs, fotos, dibuixos, contes, danses i música els infants són capaços de posar nom a les emocions, per tant, van aprenent vocabulari emocional començant per les emocions bàsiques com l’alegria, la tristesa, l’enuig o la por i acabant ja amb un vocabulari més ampli com conèixer la ràbia, la sorpresa, la il·lusió, els gelos, la generositat…

Però a més a més, els infants són capaços de saber com se senten els seus companys, és a dir, prenen consciència del que els altres també senten.

La base i, el més important, és aconseguir que els infants se sentin confiats, escoltats i fer que en tot moment estiguin còmodes.

Amb la motivació i reforç positiu fem que millorin en seguretat, que reforcin l’autoestima, que tolerin millor la frustració i que siguin capaços de posar solucions als petits conflictes que puguin sorgir.

Una altre competència que treballem i que és també molt rellevant és la regulació emocional, cabdal a l’hora de fer front a les possibles emocions negatives que ens poden afectar durant la vida.

Aquesta regulació la treballem a partir de la relaxació, dels massatges, amb l’escolta de música relaxant, fent respiracions i amb el ioga infantil.

Però, en realitat a més a més de fer una feina emocional a Expressió també pensem que les emocions han d’estar presents i parlar-ne a qualsevol moment del dia i si és necessari aturar la classe per dedicar el temps oportú, degut a la seva importància. No podem oblidar tampoc que a partir d’altres matèries, les emocions també hi són presents, com per exemple a música i a l’expressió visual i plàstica, focalitzant l’atenció en el que ens transmeten les diferents obres artístiques a través per exemple de la pintura, la escultura… és a dir, la resposta emocional davant la bellesa.

« L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament humà amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social » ( Bisquerra, 2000).

instagram_Núria

Categories

Segueix-nos a: