933 03 11 03

Actualitat

Educació financera a les escoles

En l’actual marc econòmic-financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a l’escola i als adolescents.

Des d’EFEC han vingut voluntaris a l’escola en tres ocasions a impartir uns tallers pràctics pels nostres alumnes de 4tESO.

Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals tant rellevants com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d’exclusió financera.

Ha estat molt interessant poder col.laborar amb ells.

efec_educacio_financera_escoles_catalunya_

Categories

Segueix-nos a: