933 03 11 03

Actualitat

El procés de familiarització a l’escola Grèvol

L’entrada a l’escola a P3 és un procés de vida que requereix d’un temps, tant per les criatures, com per les famílies i les mestres. Totes les persones som úniques i excepcionals i, per tant, cadascú viurà aquest fet de forma genuïna. Respectar la diversitat i el ritme de cada criatura, juntament amb l’escolta i l’empatia, és la clau per a un bon acompanyament en aquestes primeres setmanes a la classe. Per nosaltres, esdevé vital crear un clima de benestar acollint als infants i les famílies on poder compartir les emocions i els neguits per tal d’afavorir la confiança mútua. Vetllar per una bona comunicació entre les persones implicades és el primer pas en aquest camí de créixer juntes. El nostre sentir és que l’infant i la família estableixin vincles amb l’equip de mestres que l’acompanyaran durant la seva estada a l’escola. D’aquesta manera, l’Escola Grèvol esdevindrà un entorn acollidor, de seguretat i d’amor on poder desenvolupar les seves capacitats i ser feliç. Com realitzem aquest acompanyament?
  • Reunió de benvinguda a les noves famílies a l’estiu. Primera trobada informativa on les professionals de l’educació explicaran les característiques i particularitats de la familiarització a l’escola. Un espai de coneixença, proximitat i diàleg, i així de manera conjunta, treballar en una mateixa línia i garantir la participació de les famílies.
  • Reunió inici de curs amb totes les famílies per part de les tutores. En aquesta s’informa del funcionament del dia a dia a l’escola i els diferents centres d’interès que es treballen al llarg del curs.
  • Trobada amb la tutora abans d’iniciar el curs: La família es cita en un dia i hora concreta els primers dies de setembre. Tutora, família i infant ens trobem a l’aula per tal de tenir un primer contacte amb el que serà el seu nou espai de joc, aprenentatge i diversió. És una estona per conèixer-nos, compartir informació de l’infant resoldre dubtes i neguits i iniciar el vincle de confiança.
  • Entrada relaxada de les famílies: Al llarg de les primeres dues setmanes les famílies estan convidades a entrar amb la seva criatura a l’escola per tal que facin de pont amorós entre l’infant i la mestra. Una estona per gaudir de l’espai, el material i les altres persones, una estona per familiaritzar-se amb l’escola, que esdevindrà la seva segona llar.
  • Sortides properes. Les mestres dediquem un temps d’atenció a les famílies per tal d’informar com l’infant ha viscut el dia a l’escola.
Screenshot_20221026_152336

Categories

Segueix-nos a: