933 03 11 03

Actualitat

Més enllà del Grèvol

És necessari sortir a l’exterior per saber ser, saber fer i saber sentir.

L’escola s’ha convertit en l’espai d’aprenentatge per excel·lència. O hauria de ser-ho. Els infants passen de 6 a 8 hores cada dia, molts dies a l’any i molts anys de la seva vida. És per tant, el lloc on s’haurien de mostrar competents per saber ser, fer, sentir i saber actuar en qualsevol situació o repte que es trobin en el seu dia a dia. Amb la LOMLOE, la darrera llei educativa, l’educació bàsica s’estén a tota la primària i secundària i en acabar se’ns diu que l’alumnat hauria de ser competent en comunicació lingüística; plurilingüe; matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEAM), digital; personal, social i aprendre a aprendre; ciutadana, emprenedora i competents en la consciència i expressió cultural. Sens dubte, tenim tot un repte amb majúscules per endavant.

Per assolir-ho d’una forma real, competencial, propera i significativa no ens podem quedar dins de les aules de l’edifici sinó que hem de sortir i aprofitar el nostre entorn més immediat. La nostra escola està ubicada en un lloc fantàstic per poder sortir i continuar assolint els objectius d’aprenentatge més enllà del Grèvol. Parlar del nostre entorn és parlar de la platja, dels parcs del nostre voltant, de la zona urbana de Diagonal Mar, de la part antiga de Poblenou… i això, i seguint la nova llei educativa, s’hauria de traduir en part de les competències específiques de cada àrea; aprofitar l’entorn per conèixer els ecosistemes de la platja, per fer campanyes de recollida de residus, per estudiar l’època industrial o les fàbriques del barri, per analitzar la flora i els ocells dels parcs de Poblenou, per fer plantades d’arbres, per ser-hi present a diverses associacions i entitats del barri que fan xarxa, per col·laborar amb les residències de gent de tercera edat, per visitar llibreries, biblioteques, ludoteques, per conèixer la història del lloc on vius… Aquestes son algunes de les activitats que hem realitzat al llarg dels darrers anys i que ens ajuden a vincular-nos al barri i al nostre entorn. Ens agrada fer-ho i ho convertim en situacions d’aprenentatge molt potents.

D’ençà la pandèmia, i a tall d’exemple, parlarem de dues activitats que tenim sistematitzades al barri; a primària hem establert com activitat fixa i quinzenal la sortida als parcs per llegir i jugar. Una nova mirada als llibres, als còmics, als mangas, a la literatura en general. Creiem bàsic i fonamental diversificar les lectures i els llocs on es produeixen. Només d’aquesta manera podem aconseguir un esperit crític i un respecte per les diferents formes d’escriptura i per les diferents llengües.

Una de les altres activitats del nostre entorn que tenim fixades al calendari són les sortides de cohesió que augmenten la companyonia i l’energia positiva entre els infants del grup- classe, tan necessària per obtenir un aprenentatge significatiu.

IMG_20221014_105603_1R

Categories

Segueix-nos a: